preloader
image

Kijkduurzaam

Door middel van 360 graden fotografie worden accommodaties in beeld gebracht. De beelden worden aangevuld met praktische informatie, gedifferentieerd op verschillende niveaus. In de besloten beheeromgeving kan de beheerder andere partijen wegwijs maken in de accommodatie en waar nodig aansturen. De besloten beheeromgeving is bedoeld voor beheerders van binnen- of buitenaccommodaties.

Ook kan een openbare versie worden gepresenteerd. Deze is online toegankelijk voor iedereen en is bedoeld om de accommodatie op een mooie wijze te presenteren, bijvoorbeeld voor boekingen of verhuur.

Project Details

Website is volledig in HTML5 gemaakt met CSS en javascript.

Toegankelijkheid WACG2.1 AA niveau

De volledige website is toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Hoewel de website in belangrijke mate een visueel karakter heeft, zijn we er trots op dat de functionaliteit en de inhoudelijke informatie goed toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking.

De toetsing is gebeurd volgens de WACG2.1 norm van het World Wide Web Consortium (W3C) en de daarmee samenhangende Europese norm EN 301 549. De website voldoet op AA niveau. Dit is het niveau dat verplicht is gesteld voor Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector.